Private Party

Private Party

Privat Fest

Abonnera

Hela Restaurangen

Abonnera hela restaurangen för er privata fest, affärsmöte eller konferens

NÄR
Restaurangen är möjlig att abonnera under följande tider;

 • Lunch, 11.30 – 14.30
 • Middag, 6 timmar med start enligt önskemål, någon gång mellan 16.00 – 18.00

KOSTNAD
Kostnaden för att abonnera restaurangen är 0 SEK om man konsumerar mat och dryck för ett belopp om minst;

 • 12 000 SEK för lunchbokning
 • 18 000 SEK för middagsbokning

Kommer man inte upp till minimum beloppet tas mellanskillnaden ut som abonnemangsavgift.

VILLKOR

 • Menyn som gäller är ordinarie meny, vid önskemål kan vi ta fram en anpassad meny
 • All mat skall förbeställas
 • Dryck beställs på plats
 • Önskas dryck som inte finns på ordinarie menyn, kan vi beställa in det om det finns hos våran leverantör
 • Mat och dryck får ej medtages
 • Maximala antalet gäster är 60
 • Minst 2 veckors förbokning krävs och med förskottsbetalning

Lease

The Entire Restaurant

Lease the entire restaurant for your private party, business meeting or conference

WHEN
The restaurant is possible to lease at following periods;

 • Lunch, 11:30 – 14:30
 • Dinner, 6 hours starting as desired, sometime between 16:00 and 18:00

COST
The cost for leasing the entire restaurant is 0 SEK if you consume food and drinks for an amount of at least;

 • 12 000 SEK for lunch reservation
 • 18 000 SEK for dinner reservation

If you do not consume up to the minimum amount, the remaining part will be charged as a leasing fee.

TERMS

 • The menu is the regular menu, but of course we can upon request create a custom menu
 • All food must be pre-ordered
 • Beverages are ordered on site
 • If you desire a beverage that is not on the regular menu, we can order it if our distributor has it
 • You cannot bring you own food or beverages
 • The maximum number of guests per reservation is 60
 • The reservation must be done at least two weeks in advance with a prepayment
BOKA/RESERVE

Namn/Name*

Telefon/Phone*

E-post/E-mail*

Antal personer/Number of persons*

Datum (åååå-mm-dd)/Date (yyyy-mm-dd)*

Subject

Meddelande/Message