Lunch

Lunch

Lunch

Under sommaren, från och med 12 juni, serveras lunch måndag till lördag.
In the summer, from 12th of June, lunch is served Monday – Saturday